Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych klientów sklepu www.woodbe.co jest:

P.P.U.H. Budipol 
ul. Kutrzeby 32/15
42-224 Częstochowa
NIP: 5730109663

 1. Sposób zbierania danych osobowych.
  Dane osobowe klientów Woodbe są zbierane podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.woodbe.co. Klienci uzupełniają swoje dane w drogą internetową wraz z na oświadczeniem ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Woodbe. Podanie danych osobowych przez klientów Woodbe jest dobrowolne, niemniej jednak podanie określonych informacji jest obowiązkowe, abyśmy mogli zrealizować Państwa zamówienie.
 2. Zakres zbieranych danych osobowych.
  Klient, który chce złożyć zamówienie jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, e-mail.
 3. Cel zbierania danych.
  Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia kontaktu pracownikom Woodbe z klientem w przypadku pytań odnośnie zamówienia oraz w celu zrealizowania zamówienia.
 4. Udostępnianie danych osobowych.
  W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  Woodbe pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych.
  Woodbe w celu przechowywania danych osobowych klientów wykorzystuje panel sklepu internetowego www.woodbe.co , który jest osadzony na platformie www.home.pl. Dane osobowe klientów zawarte w systemie są należycie chronione odpowiednimi procedurami związanymi z kontrolą dostępu do bazy danych. Dostęp do programu mają wyłącznie osoby wskazane przez administratora danych po uprzednim podpisaniu umowy o poufności. Ponadto sklep wszelkie dane powierzone pod kuratelę Woodbe są szyfrowane kodem bezpieczeństwa SSL.
 6. Zmiana danych.
  Klientowi C’MON Studio przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przesyłając dyspozycję na adres: info@woodbe.co
  Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Pliki cookies.
  Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika,ostatnio oglądanych produktów,oddania głosu w ankiecie.
 8. Zabezpieczenie danych.
  Woodbe dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  Do danych osobowych przetwarzanych przez Woodbe mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych klientów Woodbe
 9. Dane podmiotu zbierającego dane.
  Podmiotem zbierającym dane i Administratorem danych jest P.P.U.H. Budipol, ul. Kutrzeby 32/15, Częstochowa 42-224 NIP 5730109663

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem +48.603078695.